Koło wielkopolsko-lubuskie

Wielkopolsko-Lubuskie Koło PTPP
Regionalna struktura Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
W dniu 11 marca 2012r. w odpowiedzi na zaproszenie Grupy Inicjatywnej odbyło się spotkanie Terapeutów pracujących w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.
Zebranie zgromadziło kilkanaście osób. W wyniku porozumienia dotyczącego potrzeby wyraźniejszego wyodrębnienia się grupy terapeutów analitycznych ze środowiska oraz  wzajemnego komunikowania się członków tej grupy powołano Koło Wielkopolsko-Lubuskie. Po zatwierdzeniu przez Zarząd PTPP przyjęło nazwę Koło Wielkopolsko-Lubuskie PTPP.

 

 

Nasza struktura stanowi projekt otwarty i koleżeński dając możliwość integrowania się środowiska oraz wzajemnego wspierania się w podejmowanych działaniach. Taka forma gwarantuje swobodną przestrzeń wszystkim osobom, które pragną w ramach członkostwa w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej inicjować bądź przyłączać się do współpracy w rozwijaniu środowiska i myślenia psychoanalitycznego w Regionie.