Zapraszamy na transmisję wykładu prof. Kena Robinsona: „Narcyzm twórczy i narcyzm destrukcyjny: wyzwanie dla poczucia własnej wartości, tożsamości i podejmowanych ról w podeszłym wieku”.

Transmisja odbędzie się w Collegium da Vinci, ul, Kutrzeby 10 w sali A313. Koszt udziału w wykładzie wynosi 15 zł dla członków PTPP, i 30 zł dla osób nie będących w PTPP.

Zapisy prowadzi sekretariat PTPP info@ptpp.pl
Wpłaty na konto PTPP z dopiskiem „wykład maj”
08 1240 1037 1111 0010 0081 3850

Zapraszamy!
Wielkopolsko-Lubuskiego Koła PTPP