Zapraszamy na najbliższe psychoanalityczne spotkanie filmowe w CharlieMonroe Kino Malta.

Przedmiotem naszego spotkania będzie nietuzinkowy obraz Carli Simón „LATO 1993”.

Po seansie zapraszamy do dyskusji, którą poprowadzą dr Marcin Jauksz – filmoznawca i literaturoznawca z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Michał Mocek – certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Archiwum projekcji: http://wlkolo.ptpp.pl/otwarte-kino/

Partnerami spotkania są: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, CharlieMonore Kino Malta, Ośrodek Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej.