Wszystkich praktykujących oraz zainteresowanych psychologią zapraszamy 25 marca o g. 1315 na wykład:
Agnieszki Myśliwiec-Ferduły pt.
„Różne oblicza superego. Ujęcie teoretyczne i kliniczne”

Moderuje: Justyna Mocek

Miejsce: Ośrodek Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej, ul.Sienkiewicza 5/7, Poznań
Wstęp: 30/ 10zł studenci

Abstrakt:
Wykład podejmuje temat braku jednorodnej koncepcji superego, zarysowuje podstawowe różnice w sposobie jego rozumienia, czasu kształtowania i znaczenia w świecie psychicznym, zwłaszcza w relacji ego-superego. Celem wykładu jest też rozróżnienie normalnego superego od patologicznego superego i pokazanie jak patologiczne superego uzurpuje sobie status i prawo do bycia autorytetem- normalnym superego i odsuwa ego od jego obiektów. Opisy pracy terapeutycznej starają się zilustrować jak rozpoznanie formy superego i rozumienie dynamiki wewnętrznego świata pacjenta może być użyteczne klinicznie, nawet , kiedy teoretycznie pozostaje dużo niewyjaśnionych kwestii.

Agnieszka Myśliwiec-Ferduła –superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy PTPP, psychoanalityk szkoleniowy PTPa, aktualnie pracuje w Komisji Szkoleniowej PTPa zajmuje się progresem kandydatów w szkoleniu, wcześniej pracowała w Komisji Etycznej. Prowadzi seminaria w ramach PTPa, SPA, KSPP. Mieszka i pracuje w Warszawie