Wykład Stefanii Czernieckiej-Tomkowiak pt. ” Ewolucja konkretnego myślenia do symbolicznego – wybrane aspekty pracy klinicznej z Panią A.”

Czas: 4 czerwca 2016 o godzinie 12.15.

Miejsce: siedziba Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, ul.Mostowa 2/13 Kraków