Koło wielkopolsko-lubuskie

Publikacje

 

Groth, J. (2015). Eugenia Sokolnicka – a contribution to the history of psychoanalysis in Poland and France. Psychoanalysis and History, 17(1), 59–86

http://www.pep-web.org/

 

Bogacka, H. (2014). Praca terapeutyczna nad możliwością przeżycia żałoby, wartość rekonstrukcji. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, nr 19, s. 75 -81

 

Bogacka, H. (2013). Odnaleźć swoje miejsce. Refleksje na temat konferencji w Kliczkowie: Europejscy sprawcy i ofiary, kiedyś i dziś, 5-10 września 2012. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, nr 17; s. 20-26

 

Groth, J. (2011). Identyfikacja projekcyjna – od rzeczywistości intrapsychicznej do interpersonalnej. Roczniki Psychologiczne XIV, 1, 159-175.

 
Gąsiorowska-Krawczyk, A. (2010). „Dzikie myśli szukające kogoś, kto mógłby je pomyśleć” – wkład myślenia bionowskiego do rozumienia relacji analitycznej. W: L. Cierpiałkowska, J. Gościniak (red.), Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie (s. 103-127). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 
Groth, J. (2010). Od hipnozy do psychoanalizy. Historia przypadku panny Lucy R. W: L. Cierpiałkowska, J. Gościniak (red.), Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie (s. 57-73). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 
Mocek, M. (2010). Psychoanaliza w dobie postmodernizmu. W: L. Cierpiałkowska, J. Gościniak (red.), Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie (s. 33-56). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 

Bogacka, H. (2009). Książki Doris Lessing a przemiany kobiety w drodze do starości. Dzieło klasyczne a rzeczywistość wewnętrzna. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, nr 1; s. 32-42.

 
Gościniak, J., Mocek, M. (2008). Narcyzm i patologia narcystyczna w ujęciu psychologii self Heinza Kohuta. Roczniki Psychologiczne, 11, 2, 7-26.

 

Groth, J. (2005). Natura psychozy według Wilfreda R. Biona. W: L. Cierpiałkowska, J. Gościniak (red.), Współczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu (s. 63-80). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM